QUY TRÌNH,KIẾN THỨC QUẢN LÝ XƯỞNG MAY

 1. Phòng kế hoạch

  Đề tài thảo luận:
  738
  Bài viết:
  1,365
  Mới nhất: Nghiệp vụ Merchandising truongthinhgovap, 22 Tháng một 2021 lúc 21:38
  RSS
 2. Kho nguyên phụ liệu

  Đề tài thảo luận:
  741
  Bài viết:
  1,048
  Mới nhất: Chuyên nắp chai nước suối- 0907 153 111 LêSEO91, 22 Tháng một 2021 lúc 18:11
  RSS
 3. Phòng rập mẫu sơ đồ

  Đề tài thảo luận:
  800
  Bài viết:
  1,442
  Mới nhất: Chuyên nắp chai mỹ phẩm- 0907 153 111 LêSEO91, 22 Tháng một 2021 lúc 09:30
  RSS
 4. Tổ cắt

  Đề tài thảo luận:
  830
  Bài viết:
  1,216
  RSS
 5. Phòng cơ điện - Máy thiết bị may

  Đề tài thảo luận:
  887
  Bài viết:
  1,342
  Mới nhất: 0907 153 111 Chuyên nắp chai dầu ăn LêSEO91, 22 Tháng một 2021 lúc 21:24
  RSS
 6. Kiểm định xưởng may

  Đề tài thảo luận:
  642
  Bài viết:
  863
  RSS
 7. Hỏi và đáp những câu hỏi trong ngành

  Đề tài thảo luận:
  1,154
  Bài viết:
  2,308
  Mới nhất: 0907 153 111 Chuyên sản xuất nắp chai nhựa Ø28, Ø30 LêSEO91, 22 Tháng một 2021 lúc 21:28
  RSS