BanglaMatrimony's Recent Activity

 1. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Cung cấp giấy gói hút ẩm cao , giấy Peluya in sẵn thương hiệu - 037 555 9998

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: Hình họa nâng cao

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:45
 2. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Phân phối giấy gói mỹ phẩm , giấy Peluya in sẵn logo - 037 555 9998

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: Máy in sơ đồ

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:44
 3. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Cung cấp giấy gói giầy dép , giấy nén chống thấm in sẵn logo - 0907 943434

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: Máy may công nghiệp

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:43
 4. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Cung cấp giấy gói quần áo thời trang , giấy Kraft in sẵn logo - 037 555 9998

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: Phần mềm khác ngành may

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:42
 5. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Cung cấp giấy gói mỹ phẩm , giấy nén chống thấm in sẵn thương hiệu - 037 555 9998

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: Thiết kế, cắt may quần áo trẻ em

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:41
 6. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Cung cấp giấy gói hút ẩm cao , giấy Kraft in sẵn thương hiệu - 037 555 9998

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: Download phần mềm Gerber Accumark

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:40
 7. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Cung cấp giấy gói túi xách , giấy nén chống thấm in sẵn logo - 0907 943434

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: DỊCH VỤ THIẾT KẾ - CẮT - IN - THÊU - WASH -BẢO TRÌ

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:39
 8. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Phân phối giấy gói linh kiện điện tử , giấy Peluya in sẵn thương hiệu - 0907 943434

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: Thiết kế, cắt may váy đầm nữ

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:38
 9. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Cung cấp giấy gói quần áo thời trang , giấy nén chống thấm in sẵn logo - 037 555 9998

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: Báo cáo thực tập - Đồ án môn học ngành dệt may

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:37
 10. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Cung cấp giấy gói mỹ phẩm , giấy nến in sẵn logo - 0907 943434

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: Phòng rập mẫu sơ đồ

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:35
 11. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Cung cấp giấy gói mỹ phẩm , giấy Peluya in sẵn logo - 037 555 9998

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: Máy trải vải tự động

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:34
 12. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Cung cấp giấy gói giầy dép , giấy nén chống thấm in sẵn thương hiệu - 0907 943434

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: Nguyên phụ liệu dệt may

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:31
 13. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Cung cấp giấy gói linh kiện điện tử , giấy nén chống thấm in sẵn thương hiệu - 037 555 9998

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: Tuka

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:30
 14. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Cung cấp giấy gói hút ẩm , giấy nén chống thấm in sẵn logo - 0907 943434

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: Thiết kế, cắt may áo veston nam

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:29
 15. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Bán giấy gói linh kiện điện tử , giấy nén chống thấm in sẵn logo - 037 555 9998

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: Môn học khác ngành Thiết kế

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:28
 16. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Cung cấp giấy gói hút ẩm , giấy nén chống thấm in sẵn logo - 0907 943434

  [img] CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP ,...

  Diễn đàn: Thiết kế cắt may áo thun, sơ mi, áo kiểu nữ

  28 Tháng mười 2020 lúc 16:27
 17. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Bán giấy gói túi xách , giấy nén chống thấm in sẵn thương hiệu - 0907 943434

  [img]CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP , TÚI...

  Diễn đàn: HÀNG THÀNH PHẨM XUẤT KHẨU (Quầnáo,giày dép...)

  27 Tháng mười 2020 lúc 13:31
 18. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Cung cấp giấy gói hàng thủ công , giấy Kraft in sẵn thương hiệu - 0907 943434

  [img]CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP , TÚI...

  Diễn đàn: DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGÀNH MAY

  27 Tháng mười 2020 lúc 13:30
 19. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Phân phối giấy gói mỹ phẩm , giấy Peluya in sẵn logo - 037 555 9998

  [img]CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP , TÚI...

  Diễn đàn: Download phần mềm Gerber Accumark

  27 Tháng mười 2020 lúc 13:28
 20. BanglaMatrimony đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Bán giấy gói túi xách , giấy nến in sẵn thương hiệu - 0907 943434

  [img]CUNG CẤP GIẤY GÓI HÚT ẨM - GIẤY NẾN CHỐNG THẤM - GIẤY PELUYA - GÓI QUẦN ÁO - THỜI TRANG - GIẤY GÓI MỸ PHẨM -GIẤY GÓI GIẦY DÉP , TÚI...

  Diễn đàn: Thiết kế, cắt may quần nam

  27 Tháng mười 2020 lúc 13:27